குழந்தை பேறு கிட்டிட இருக்க வேண்டிய விரதம் தான் கந்த ஷஷ்டி விரதம் ::

குழந்தை பேறு கிட்டிட இருக்க வேண்டிய விரதம் தான் கந்த ஷஷ்டி விரதம்:
Image result for murugan images

கந்த ஷஷ்டி விரதம்:

            குழந்தை பேறு கிட்டிட இருக்க வேண்டிய விரதம் தான் கந்த ஷஷ்டி விரதம். கந்த ஷஷ்டி விரதம் இருப்பதால் முருகனே குழந்தை வடிவில் பிறப்பர் என்பது ஐதீகம்.

பழமொழி:

           சஷ்டியில் இருந்தால் தான் கருப்பையில் வரும் என்பது மருவி சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் என்றானது. அதாவது முருகனுக்கு ஷஷ்டி விரதம் இருந்தால் கருப்பையில் குழந்தை வரும் என்பது ஐதீகம்.

யார் கடைபிடிக்கலாம்:

           இந்த விரதத்தை பெரும்பாலும் திருமணம் ஆன பெண்கள் கடைபிடிக்கின்றனர். மேலும் முன்னொரு காலத்தில் முனிவர்களும் தேவர்களும் கடைபிடித்த விரதம் ஆகும்.

ஷஷ்டி விரதம் இருக்கும் முறை:

         ஷஷ்டி விரதம் இருக்கும் முந்தய நாள் வீட்டினை கழுவி சுத்தமாக்க வேண்டும். பிறகு மஞ்சள் கலந்த நீர் கொண்டு தெளிக்க வேண்டும்.மேலும் மறுநாள் அதிகாலை தலைக்கு குளித்து விட்டு காலை மற்றும் மாலை வேளையில் வீட்டில் விளக்கு ஏற்றி தேவாரம் அல்லது பாடி விட்டு கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும்.

0 comments: