குழந்தை பாக்கியம் பெற பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் ::


Image result for குழந்தை

குழந்தை பாக்கியம் பெற பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் :

             குழந்தை பாக்கியம் என்பது ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் மிக இன்றியமையாத ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.  திருமணம் ஆன அடுத்த  வருடம் குழந்தை பெற்றிட வேண்டும். அப்போதுதான் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் வரும் சண்டை சச்சரவுகள் குறைந்து  இரு வீட்டாரின் அன்பு கிட்டும் என்பது சான்றோர் வாக்கு.


Image result for ஹோமம்

குழந்தை பாக்கியம் பெற ஹோமம்:

             திருமணம் நடந்து நீண்ட காலம் குழந்தை இல்லாதவர்க்கு நடத்தப்படும் ஹோமம் தான் மங்கள சமஸ்ஹரன ஹோமம். இந்த ஹோமம் வீட்டில் செய்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும் என்பது ஐதீகம்.
இந்த ஹோமத்திற்கு கணவன் மற்றும் மனைவி சேர்ந்து நடத்த வேண்டும்.

Image result for healthy food


திருமணம் ஆன பெண்கள்:

            மேலும் திருமணம் ஆன பெண்கள் சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்ண வேண்டும். மேலும் திருமணம் ஆன பெண்களுக்கு ரத்த நாளங்கள் மற்றும் மூளைக்கு செல்லும் நரம்புகள் சத்து மிக்கதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் சீக்கிரம் குழந்தை பேறு கிட்டும் என்று அறிவியல் ரீதியில் உள்ளது.

ஜாதகத்தில் உள்ள பலன்:

             மேலும் குழந்தை பேறு கிட்டிட அவரவர் ஜாதகத்தில் குரு பலம், சுக்கிர பலம், சனி பலம் மற்றும் செவ்வாய் பலம் அதிகமாக இருந்தால் திருமணம் ஆன அடுத்த மாதமே கரு உண்டாகும் என்பது ஐதீகம்.

புத்திர தோஷம்:

            புத்திர தோஷம் என்பது ஒருவரின் ஜாதகத்திலோ அல்லது சாபத்திலோ உள்ளது. புத்திர தோஷம் என்பது எட்டு வகை உள்ளது.
அவை :
   பித்ரு சாபத்தினால் வரும் புத்திர தோஷம்.
    சர்ப்பத்தின் சாபத்தினால் வரும் புத்திர தோஷம் 
மாத்ருக்களின் சாபத்தினால் வரும் புத்திரதோஷம் 
சகோதரரின் சாபத்தினால் வரும் புத்திர தோஷம் 
பிராமண சாபத்தினால் ஏற்படும் புத்திர தோஷம் 
மாதுல சாபத்தினால் வரும் புத்திர தோஷம்  
மந்திரத்தினால் வரும் புத்ரு தோஷம் 
பிரேதத்தினால் வரும் புத்திர தோஷம் 
பத்தினியால் வரும் புத்திர தோஷம்

Image result for rameswaram sea

புத்திர தோஷம் நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்:
     
        புத்திர தோஷம் நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்களில் மிகவும் முக்கியமானது ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள குளத்தில் சுமார் இருபத்தியொரு முறை மூழ்க வேண்டம். ஒவ்வொரு முறை மூழ்கும் போதும்   ஓம் பவ சிவ என்பதை கூற வேண்டும் . மேலும் அந்த கோவிலில் உள்ள இருபத்தி ஒரு கிணற்றிலும் குளிக்க வேண்டும். பிறகு  அங்கு உள்ள  சிவ பெருமானை மனதார வேண்டி கொள்ள வேண்டும். முடிந்தால் தியானம் செய்யலாம்.
         இவ்வாறு செய்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும்.


0 comments: